Mülakat

Mülakat


"Kullanıcıya Özel Üretimler Yapıyoruz’’

İşler Kauçuk'un en iddialı olduğu ürün dalı hangisidir? Hangi ürünü­nüzle daha çok tercih ediliyorsu­nuz? Neden?
İşler Kauçuk daha çok piyasada müşterilerimizin bulamadığı proje ve özel imalat gerektiren işlerde ağırlıklı olarak çalışmaktadır. İşler Kauçuk yapmış olduğu ürünlerde, uluslararası standartları göz önün­de bulundurarak işine o ciddiyetle yaklaşmakta ve kısa zamanda, eko­nomik ve kaliteli üretim gerçekleş­tirmektedir. Biz müşterilerimize onların piyasada bulamadığı özel ürünler sunmaktayız. Dolayısıyla bizim önceliğimiz daha çok müş­terilerimizin istekleri doğrultusun­da projeye dayalı imalattır. Ürün gruplarımız, kauçuk ve plastik polimerlerdir. Kendi bünyemizde 1 mm'den başlayıp bin milime kadar üretim yapmaktayız.


İşler Kauçuk olarak elestoner ürünlerinde bir yoğunluk görünü­yor. Bilindiği üzere bu ürünlerin imalat süreci zahmetli ve yoğun teknik bilgi isteyen bir süreçtir. Bu noktada sizin bu ürünü tercih se­bebiniz nedir? Bu ürünlerin ne gibi faydalarını gördünüz?
Polimer grubu yaklaşık 140 -150 yıldır dünyada sızdırmazlıkla ilgili kullanılmaya başlayan ve ihtiyaç duyulan bir gruptur. Polimer gu­rubu elastikiyet özelliğinden dolayı sistemlerde güç kaybını engeller. Polimerin kendi bünyesel, yapı­sal yoğunluğuna bağlı olarak da bu basınç farkları kimyasal özel­liklerine bağlı olarak ısı ve kim­yasallara karşı olan dayanıklılığı polimer grubunu özellikle 2.dünya savaşından sonra dünyada sızdır-mazlık anlamında üst düzeye ta­şımıştır. Polimer grubu dediğimiz sızdırmazlık elemanlarının alt ya­pısını oluşturan grup; bugün deniz altında çalışan makinalar, uzay mekikleri, uçaklarda vs. hidrolik ve pnömatiğin olduğu her yerde ve güç kaybının istenmediği her yerde kullanılmaktadır. Bugün kolumuza taktığımız saatten arabamızdaki motora kadar her sistemde olmak durumdadır.


Kaç kişi çalışıyor bünyenizde?
Şu an 23 kişi çalışıyor.


İşler Kauçuk'un Pazar payından bahsedecek olursak; bizlere Pa­zar payınız hakkında neler söyle­yebilirsiniz?
Biz daha ziyade butik imalat ve müşteri taleplerine yönelik proje imalatı yapmaktayız. Biz tezgahı-mızdaki ürünü satmıyoruz. Müş­teri nasıl bir ürün istiyorsa ona uygun üretim yapıyoruz. Dolayısıy­la ürün yapımız oldukça geniştir. Türkiye'nin her yerinde en doğu­sundan en batısına kadar tüm nok­talarda çalışmalarımız var.


Yurtdışında yürüttüğünüz faali­yetler var mı? İhracat çalışmala­rınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Bulgaristan ve Romanya'da sa­tış ofislerimiz var. Bunun dışında Ortadoğu'da satışlarımız var. Ora­da çalışan bayii statüsündeki kişi­ler üzerinden satışlarımız oluyor. Rusya ve tüm komşularımız ile di­rek ihracat çalışmalarımız var. Özel imalata ihtiyaç duyan yurtdışı kulla­nıcıları bizim ile çalışmaktadır.


Teknik personel istihdamında ya­şadığınız bir sıkıntı var mı?
Tükiye'de hidrolik pnömatik ve özellikle sızdırmazlık elemanları konusunda çok büyük bir açık var. Hep usta-kalfa-çırak ilişkisi şek­linde bir ilişki mevcut. Sektör çok çeşitli dolayısıyla bunun da vermiş olduğu bir dezavantaj var. Alanında uzmanlaşmış personel bulmak zor olabiliyor bu da sektörü de bizleri de olumsuz etkiliyor.


Peki sizce Türkiye'de sektörün ge­lişmesi için teknoloji yeterli mi?
Polimer teknolojisi yeterli değil. Polimerlerin mamul teknoloji­si yok, altyapıda yurtdışına muh­taç durumdayız. Yarı mamule Türkiye'de geçebiliyoruz fakat hammadde de yurtdışına muhtaç durumdayız. Hammaddenin men­şei İngiltere ise, İngiltere'deki fir­ma bizden iki adım önde bulunuyor. Zaman, gümrük, Ar-Ge sıkıntıları yaşamıyor. Biz ise bu aşamaları tek tek yaşamak zorundayız. Fakat her ne kadar bu şartlar olsa da 2014 yılından ümitsiz değilim. 2013 yılında yapmış olduğumuz ya­tırımların meyvesini bu yıl alacağı­mızı düşünüyorum.


Son olarak eklemek istedikleri­niz...
Standart ürünlerle değil de Türkiye'ye standart dışı ürünlerle hizmet etmeyi seviyorum. Çünkü ihtiyaç olan bu... Meslekte 27. yı­lım ve firmamız 20 yıllık bir firma­dır. Bu deneyimlerim sonrasında Türkiye'nin bu noktada ihtiyaç du­yabileceği alandaki boşluğu dol­durduk diyebiliriz.